+371-67333403
+371-29117009
Pieteikties konsultācijai Cenas
Uz zinātniski pierādītu metožu un pieredzi
pamatots risinājums

Informācija par uzņēmumu

Kā izvēlēties?

Visticamāk Jūs šeit esat tāpēc, ka meklējat plastikas un rokas ķirurģijas speciālista palīdzību. Jūsu veselība ir svarīga un arī ārsta speciālista izvēle ir svarīga. Nav viena pareiza veida, kā izvēlēties savu ārstu speciālistu, bet ir vairāki aspekti, kurus būtu vērts ņemt vērā.

1.Izvēlēties tādu ārstu, kas ir speciālists konkrētajā nozarē un ir sertificēts.

Pirmais, pēc kā izvēlēties ārstu ir ārsta speciālista kvalifikācija. Uz kvalifikāciju norāda ārsta izglītība, specializācija, sertifikācija specialitātē un subspecialitātē, kā darbība zinātnē. Arī pēc labas izglītības iegūšanas speciālistam ir nepieciešama regulāra un sistemātiska kvalifikācijas paaugstināšana, apmeklējot kursus, seminārus, starptautiskos kongresus.

Dr.Med.Laura Logina ir sertificēta plastikas un rokas ķirurģe, medicīnas zinātņu doktore, kas regulāri apmeklē starptautiskos kongresus, piedalās arī apmācībā un kongresu organizēšanā Latvijā.

2.Cik daudz laika ārsts speciālists velta Jums?

Ārsta pakalpojuma kvalitātes viens no aspektiem ir laiks, kuru ārsts speciālists Jums velta konsultācijas laikā, kā arī kopējais pacientu skaits vienas dienas laikā. Pēc pētījumu datiem, liela daļa ārstu velta līdz 15minūtēm vienam pacientam, bet kvalitatīva saruna starp pacientu un ārstu ir iespējama veltot vismaz 20minūtes.

Dr.Med.Lauras Loginas konsultācijas ir ne mazāk kā 20minūtes. Specifisku problēmu gadījumos, piemēram, tetraplēģijas rokas pacientu , BST pacientu konsultācijas vai konsultācijas bērniem paredzētas 45-60min.

3.Kura persona konkrēti sniedz veselības aprūpes pakalpojumu?

Šobrīd arvien vairāk ārstu darbā palīdz dažāda veida asistenti, māsas, palīgi, kā piemēram, pārsienamā māsa, ortozists, rentgena māsa, ārsta palīgs. Tas nozīmē, ka bieži vien konkrētais ārsts ar Jums runās vēl mazāk kā to paredz konsultācijas laiks, kā arī tādus pakalpojumus kā pārsiešanu, ģipsēšanu, ortozēšanu un citus, veiks kāds cits speciālists, nevis Jūsu ārsts. Visbiežāk šāda ārsta „aizvietošana” tiek organizēta finansiālu apsvērumu dēļ.

Dr.Med.Laura Logina konsultācijas veic viena. Tādejādi konsultācijas laikā pārsiešanu, ģipsēšanu, ortozēšanu, rehabilitācijas pamatprincipu izskaidrošanu tieši Jums veiks pati Dr.Med.L.Logina.

4.Ārsta prakses veids.

Svarīgi noskaidrot, vai konkrētais ārsts speciālists ir specializējies un konsultē pacientus, kuriem ir piem., roku vai kāju problēmas, vai arī šos konkrētos pacientus konsultē tikai dažreiz. Šo informāciju ir iespējams noskaidrot piesakoties pie speciālista, kā arī iepazīstoties ar informāciju par konkrētā ārsta prakses vietu vai attiecīgajā mājas lapā.

Dr.Med.Laura Logina ir specializējusies rekonstruktīvajā un rokas ķirurģijā, tetraplēģijas un BCT pacientu rokas problēmu ārstēšanā.

5.Vai konkrētā speciālista medicīnisko darbību apmaksā apdrošināšanas kompānijas.

Ja ārsta vai medicīnas iestādes darbība un sniegtie pakalpojumi ir kvalitatīvi, tad sniegtos pakalpojumus visticamāk apmaksās arī apdrošināšanas sabiedrības. Protams, jāņem vērā, kāda ir Jūsu konkrētā apdrošināšanas polise.

Dr.Med.Lauras Loginas sniegtos pakalpojumus (konsultācijas, operācijas) apmaksā visas lielākās Latvijā esošās apdrošināšanas sabiedrības, ja vien apdrošināšanas polises programma to paredz.

6.Cik ilgi ir jāgaida rindā, lai saņemtu konsultāciju.

Viens no svarīgiem aspektiem ir savlaicīga ārsta speciālista palīdzības saņemšana.

Dr.Med.Laura Logina organizē darbu tā, lai pacients savlaicīgi saņemtu nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu. Īpaši tas attiecas uz lūzumiem, traumām, kuru pareizu ārstēšanu nav ieteicams atlikt uz ilgu laiku. Ja vien tas būs iespējams, Dr.Med.Laura Logina izbrīvēs iespēju Jūsu konsultācijai pēc iespējas ātrāk, pieņemot pirms vai pēc plānotām konsultācijām. Tomēr gadījumos, kad Jūsu problēma nav akūta, iespējama situācija, ka uz konsultāciju būs jāgaida ilgāku laiku-līdz pat trim nedēļām.

7.Vai Jūsu izvēlētajam ārstam speciālistam ir speciālas iemaņas un interese konkrēto problēmu ārstēšanā.

Ķirurģijas nozare ir ļoti plaša, tāpēc ir svarīgi noskaidrot, vai konkrētais speciālists ir apguvis, kā arī vēlme un interese konsultēt, ārstēt un analizēt tādu pacientu problēmas, kādas ir Jums. Parasti sava darba laikā jebkurš ārsts specializējas kādu konkrētu problēmu ārstēšanā.

Dr.Med.Laura Logina ir specializējusies rokas ķirurģijā ar speciālu interesi par plaukstas kaulu saslimšanām, kā arī rekonstrukcijas iespējām pacientiem ar dažādu veidu kustību traucējumiem rokās, tai skaitā arī par mikroķirurģiju (aizstāvējusi savu zinātnisko grādu par izmaiņām pirkstu kaulos pēc replantācijas).

8.Cik pieejams ir Jūsu ārsts, kad Jums tas ir nepieciešams.

Lielākā daļa speciālistu konsultē un veic ārstēšanu vairākās vietās, medicīnas iestādēs. Jums ir jāgūst pārliecība, ka ārsts, kurš Jūs sāks ārstēt, pēc tam varēs turpināt Jūsu ārstēšanu, kā arī sniegt nepieciešamās konsultācijas, palīdzēt turpmākā ārstēšanas gaitā.

Dr.Med.Laura Logina konsultē un operē vairākās Latvijas pilsētās. Tas tiek darīts ar mērķi atrasties iespējami tuvāk pacienta dzīves vietai. Īpaši tas attiecas uz Liepāju un Kurzemes reģionu. Ikviens ārstes pacients var zvanīt un vērsties ar savu jautājumu vai problēmu un tai tiks atrasts risinājums arī tad, ja ārste konkrētā laikā neatradīsies Jūsu izvēlētā vietā.

Vēl papildus informācija par Loginas Mikroķirurģijas un Rehabilitācijas centru:

  • Mēs esam augsti kvalificētu sertificētu speciālistu komanda.
  • Veicam individuālu ārstēšanas izvērtēšanu un realizējam piemērotākos veidus. Mēs esam pārliecināti, ka standartizēta pieeja nav efektīva.
  • Mums ir pieredze dažādu veidu traumu, saslimšanu ārstēšanā, tajā skaitā akūtu smagu traumu ķirurģiskā ārstēšanā un rehabilitācijā sākot no agrīnā pēcoperācijas perioda.
  • Esam uz pacientu orientēti – ārstēšanas procesā viena no svarīgām sastāvdaļām ir paša pacienta izpratne un iesaistīšanās, tādēļ mēs cenšamies detalizēti veikt pacienta izglītošanu par konkrēto problēmu, kā arī kopīgi ar pacientu veidojam individuālām vēlmēm pieskaņotu ārstēšanas un rehabilitācijas plānu. Mēs respektējam katra pacienta uzskatus, vēlmes un iespējas.
  • Mēs savā darbā izmantojam pēdējās zinātniskās novitātes. Mūsu speciālisti regulāri apmeklē seminārus, piedalās starptautiskos kongresos pilnveidojot savas prasmes, kā arī realizējam zinātniskus projektus patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar citu valstu kolēģiem.
  • Mēs atbalstam dažādu nozaru kolēģu sadarbību – tikai komandas darbs var sniegt izcilu rezultātu.
  • Loginas Mikroķirurģijas un Rehabilitācijas centrs piedāvā augsti kvalificēta plastikas un rokas ķirurga pakalpojumus pacientiem Rīgā un Liepājā. Loginas Mikroķirurģijas un Rehabilitācijas centrs veic plastikas un rokas ķirurga pakalpojumu sniegšanu ciešā sadarbībā ar Latvijas ārstniecības iestādēm un ģimenes ārstiem.
  • Ir vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Pakalpojumi

1 2 3 4