+371-67333403
+371-29117009
Pieteikties konsultācijai Cenas
Uz zinātniski pierādītu metožu un pieredzi
pamatots risinājums

Misija, Vīzija, Vērtības

Mūsu filozofija – veidot sadarbību ar pacientu tā, lai mūsu zināšanas būtu noderīgas pacientam palīdzot izprast konkrēto problēmu un pēc tam kopīgi vienoties par ārstēšanas iespējām. Tāds ir mūsu redzējums - veidot sadarbību ar pacientu un kopīgi pieņemt lēmumu par pacienta ārstēšanu, un pēc tam, kad lēmums pieņemts, abām iesaistītajām pusēm vienoties par turpmāko rīcību. Iepriekš teiktais nav tikai uzrakstīti vārdi vai sauklis, tāda ir mūsu reālā rīcība.

Mēs esam pārliecināti, ka vissvarīgākais attiecībās starp speciālistu un pacientu ir komunikācija. Tieši no komunikācijas būtiski ir atkarīgs ārstēšanās rezultāts. Gan ķirurgs un rehabilitācijas speciālists, gan pats pacients ir līdzvērtīgi iesaistīti ārstēšanās procesā. Katra no iesaistītām pusēm var gan uzlabot, gan pat pasliktināt ārstēšanas rezultātu. Mēs esam pārliecināti, ka visas ārstēšanā iesaistītās puses cenšas sasniegt vislabāko iespējamo rezultātu.

Katra pacienta dzīves veids, personīgie uzskati, nodarbošanās, hobiji būtiski ietekmēs to, kāds lēmums tiks pieņemts katrā konkrētā situācijā, nosakot turpmākās ārstēšanas gaitu, tai skaitā varbūt pat operāciju. Mēs uzskatām, ka mūsu galvenais uzdevums ir sniegt pacientam saprotamu informāciju par konkrēto situāciju, kā arī iepazīstināt ar iespējamo un rekomendējamo ārstēšanu. Ja gadījumā pacientam ir nepieciešama operācija, tad ir svarīgi izskaidrot kāpēc un kas tieši operācijas laikā tiks darīts, kā arī iepazīstināt ar riskiem un iespējamām komplikācijām. Ārstēšanas, tai skaitā operācijas rezultāti būtiski var atšķirties gan atkarībā no konkrētā pacienta blakus saslimšanām, gan no pamatsaslimšanas smaguma, ilguma un vēl vairākiem citiem faktoriem.

Lai speciālista un pacienta savstarpējā komunikācija (sadarbība) būtu iespējami rezultatīva, svarīgi pusēm būt sagatavotām. Galvenais veids, kā palīdzēt pacientam sagatavoties konsultācijai pie speciālista, ir informācijas pieejamība. Pacienta informēšana un izglītošana ir viens no iemesliem, kāpēc ir veidota šī mājas lapas sadaļa „NODERĪGA INFORMĀCIJA”.

Mēs vēlamies, lai pacients sajustu rūpes par sevi un tajā pat laikā pats labprātīgi iesaistītos savas veselības problēmas risināšanā.

Pakalpojumi

1 2 3 4