+371-67333403
+371-29117009
Pieteikties konsultācijai Cenas
Uz zinātniski pierādītu metožu un pieredzi
pamatots risinājums

Misija, Vīzija, Vērtības

Mums ir svarīgi veidot sadarbību ar pacientu - lai mūsu zināšanas būtu noderīgas pacientam, palīdzot izprast konkrēto problēmu un pēc tam kopīgi vienoties par ārstēšanas iespējām.

Mēs esam pārliecināti, ka vissvarīgākais attiecībās starp ārstu speciālistu un pacientu ir komunikācija. Tieši no komunikācijas ir atkarīgs ārstēšanās rezultāts un abas puses ir līdzvērtīgi iesaistītas ārstēšanās procesā. Katra no pusēm var gan uzlabot, gan pasliktināt ārstēšanas rezultātu.

Katra pacienta dzīves veids, personīgie uzskati, nodarbošanās, hobiji  ir svarīgi aspekti, kas ietekmē kopējo lēmumu par tālāko ārstēšanu. Ārsta speciālista galvenais uzdevums ir sniegt pacientam saprotamu informāciju par konkrēto situāciju, kā arī iepazīstināt ar iespējamo un rekomendējamo ārstēšanu. Ja gadījumā pacientam ir nepieciešama operācija, tad ir svarīgi izskaidrot kāpēc un kas tieši operācijas laikā tiks darīts, kā arī iepazīstināt ar riskiem, iespējamām komplikācijām un plānoto rehabilitāciju. Ārstēšanas, tai skaitā operācijas rezultāti, būtiski var atšķirties atkarībā no konkrētā pacienta vecuma, blakus saslimšanām, traumas/saslimšanas smaguma, ilguma un vēl vairākiem citiem faktoriem.

Lai speciālista un pacienta savstarpējā komunikācija (sadarbība) būtu iespējami rezultatīva, svarīgi pusēm būt sagatavotām. Galvenais veids, kā palīdzēt pacientam sagatavoties konsultācijai pie speciālista, ir informācijas pieejamība. Pacienta informēšana un izglītošana ir viens no iemesliem, kāpēc ir veidota sadaļa „NODERĪGA INFORMĀCIJA”.

Vēlamies, lai pacients sajustu mūsu rūpes un iespējami efektīvi iesaistītos savas veselības problēmas risināšanā.

Pakalpojumi

1 2 3 4