+371-67333403
+371-29117009
Pieteikties konsultācijai Cenas
Uz zinātniski pierādītu metožu un pieredzi
pamatots risinājums

Par Dr.med. Lauru Loginu

Dr.med. Laura Logina – plastikas un rokas ķirurģe, mikroķirurģe, krūts ķirurģe

Dr.Med. Laura Logina ir sertificēta plastikas un rokas ķirurģe. Jau no pašiem savas profesionālās karjeras pirmsākumiem viņas galvenā interese ir bijusi tieši par rokas ķirurģiju un mikroķirurģiju. Jāatzīmē, ka Laura Logina ir pirmā, kas Latvijā veikusi plaukstas artroskopiju, kā arī pirmā sieviete Latvijā, kas veikusi tik sarežģītas operācijas kā pirkstu un rokas replantācijas, mikroķirurģiskas anastomožu veidošanas un lēveru operācijas.

Protams, ļoti liels nopelns ir Lauras Loginas skolotājiem un darba kolēģiem. Savu pieredzi viņa ir ieguvusi ilgus gadus strādājot Klīnikas ”Gaiļezers” Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrā. Šeit iegūta pieredze gan smagu un akūtu traumu ārstēšanā, gan veicot dažāda veida rekonstruktīvas operācijas.

Tomēr Lauru Loginu līdztekus darbam vienmēr ir interesējusi arī zinātne. Viņa neatlaidīgi ir gatavojusies sava zinātniskā darba izstrādei un, 2005.gadā uzvarot konkursā un saņemot Zariņa ceļojuma stipendiju, realizēja unikālu iespēju – stažēties slavenajā Mayo klīnikā Amerikas savienotajās valstīs. Viņas zinātniskais darbs bija veltīts pirkstu kaulu stāvokļa izmaiņām, kas radušās pēc asinsrites atjaunošanas amputācijas gadījumā (“Replantēto augšējo ekstremitāšu kaulaudu ultraskaņas akustisko īpašību izmaiņas pēc asins piegādes pārtraukšanas”). Paralēli turpinot strādāt praktiskajā rekonstruktīvā un rokas ķirurģijā, viņa pabeidza studijas doktorantūrā, līdztekus veicot eksperimentālos darbus, un aizstāvēja savu pētījumu, iegūstot medicīnas zinātņu doktora grādu.

Plastikas un rokas ķirurģe Dr.Med Laura Logina jau diezgan sen bija iecerējusi izveidot savu uzņēmumu, kurā varētu piedāvāt plaša spektra pakalpojumus cilvēkiem ar dažāda veida roku saslimšanām un ne tikai ar tām. Tā ir iecere, ko plastikas un rokas ķirurģei Laurai Loginai, mērķtiecīgi un neatlaidīgi strādājot, ir izdevies realizēt.

Pēc vairāk kā desmit gadu darba neatliekamā rekonstruktīvā un rokas ķirurģijā, Laura Logina izveidojusi savu uzņēmumu ar savu rokas ķirurģijas un rehabilitācijas speciālistu komandu, kā arī pastiprināti pievērsusies plaukstas kaulu rekonstruktīvai ķirurģijai dažādu veidu hronisku saslimšanu gadījumos. Viņai radās arī aizvien lielāka interese par rokas rekonstrukcijas iespējām pacientiem ar dažādu veidu kustību traucējumiem. Kā īpašs izaicinājums ir tik sarežģitu pacientu ārstēšanā, kā tetraplēģijas un bērnu cerebrālās triekas kustību rekonstrukcija. Dr.Med. Laura Logina ir vienīgā speciāliste Latvijā, kas ir pabeigusi augsti kvalificētu gan teorētisko, gan praktisko apmācību rekonstruktīvās ķirurģijas un rehabilitācijas veikšanā tetraplēģijas pacientiem.

Laura Logina vienmēr ir centusies ar savām zināšanām dalīties. Ar entuziasmu ir vairākus gadus piedalījusies jauno kolēģu - ārstu apmācībā Universitātē. Aktīvi iesaistījusies rokas rehabilitācijas attīstībā Latvijā, sadarbojoties ar rehabilitācijas speciālistiem, ergoterepeitiem. Dr. Med. Lauras Loginas uzņēmums ”Loginas Mikroķirurģijas un Rehabilitācijas centrs” Latvijā ir izveidojis labu sadarbību gan ar Liepājas reģionālo slimnīcu, gan ar Rīgas rajona slimnīcu.

Kopā ar saviem kolēģiem Loginas Mikroķirurģijas un Rehabilitācijas centrs spēj realizēt gan pacientu operatīvu ārstēšanu, gan rehabilitāciju, kā arī veic ortozēšanu un profesionālu ortožu nodrošināšanu.

CV

Laura Logina

 • Sertificēta plastikas ķirurģe Latvijā un Eiropas Savienībā
 • Sertificēta rokas ķirurģe
 • Latvijas plastisko ķirurgu asociācijas biedre
 • Latvijas rokas ķirurgu asociācijas biedre
 • ISAPS (International Society of Aesthetic plastic Surgery) biedre
 • FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand) biedre

Izglītība

Latvijas Medicīnas akadēmija / Rīgas Stradiņa universitāte

 • Medicīnas fakultāte, ārsta grāds (1994-2000)

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

 • Vispārējās ķirurģijas rezidentūra (2000-2002)

Rīgas Stradiņa Universitāte

 • Plastikas ķirurģijas rezidentūra, iegūts plastikas ķirurga sertifikāt.(2002-2006)

Rīgas Stradiņa Universitāte

 • Doktorantūras programma (“Replantēto augšējo ekstremitāšu kaulaudu ultraskaņas akustisko īpašību izmaiņas pēc asins piegādes pārtraukšanas”) (2005-2008)
 • Iegūts medicīnas doktora zinātniskais grāds (2011)

Darba pieredze un zinātniskās aktivitātes

 • Biomehānikas zinātnisko pētījumu grupa, rehabilitācijas centrs “Vaivari”/RSU

  Ultraskaņas izplatīšanās ātruma izmaiņas ekstremitāšu kaulos insulta slimniekiem Darba vadītājs: prof.A.Vētra (1998-2001.)
 • Aizkuņģa dziedzera patoloģijas pētījumu zinātniskā grupa, slimnīca “Gaiļezers”

  Pilota pētījums “Intra abdominālā spiediena un nieru funkciju izmaiņas akūta pankreatīta un sekundāra peritonīta pacientiem pēcoperācijas periodā”. Darba vadītājs: prof.G.Pupelis (1999-2000).
 • Hereditārā nepolipozā kolorektālā vēža zinātnisko pētījumu grupa, P.Stradiņa klīniskā Universitātes slimnīca.

  Darba vadītājs: prof. J.Gardovskis, (2000-2002)
 • Ordinātors SIA “Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs”

  2001.-2006.g.
 • Plastikas ķirurgs SIA “Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs”

  2006.-2010.g.
 • Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs

  Pētījums: “The versatility of distally based radial forearm flap in a case of interruption of both carpal arterial arches“ (2001). Darba vadītājs: dr.O.Libermanis
 • Konsultants SIA “Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un rokas ķirurģijas centrs”

  2002.-2003.g.
 • B.Zariņa fonda ceļojuma stipendijas stipendiāte (2004.)

  Darba “Replantēto augšējo ekstremitāšu kaulaudu ultraskaņas akustisko īpašību izmaiņas pēc asins piegādes pārtraukšanas” pilnveidošana un stažēšanās iespējas ASV, Ročestera, Mayo klīnikā un zinātniskajā laboratorijā.
 • Stažēšanās laikā

  (2005.08.-2006.02.) veikts pilotpētījums par asinsriti trušu ekstremitāšu kaulos, kā rezultātā izstrādāts eksperimentālā pētījuma protokols, kā arī modelis replantācijas veikšanai trušu ekstremitātēs.
 • Konsultants SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, klīnika “Gaiļezers”

  no 2006.gada līdz šim brīdim.
 • Plastikas ķirurgs SIA “Loginas Mikroķirurģijas un Rehabilitācijas centrs”

  no 2007.gada līdz šim brīdim.
 • Konsultants SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”

  no 2007.gada līdz šim brīdim.
 • Pētnieks, doktorants RSU projekta

  “Endogēno un eksogēno nelabvēlīgo (riska) faktoru ietekmes izpēte uz cilvēka organisma sistēmām un funkcionēšanās spējām ar multidisciplināras pieejas palīdzību” apakšprojektā “Apakšstilbu traumu nozīme hronisku apakšstilbu vēnozās atteces saslimšanu attīstībā”. (2007.-2009.g.)
 • Stažēšanās Somijā

  Tampere University hospital - prof.S.Vilki, 11.03.2007.-18.03.2007.
 • Pieaicinātais lektors Brūču klīnikā un Brūču un izgulējumu asociācijā.

 • Pieaicinātais lektors LU Medicīnas pēcdiploma apmācības fakultāte, 2007-2009.g.

 • Stažēšanās Čehijā

  Vysoké nad Jizerou, Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou – dr.A.Schmoranzová, 23.02.2009. - 06.03.2009.
 • Kongresa organizēšanas komisijas prezidente “First Welcome Meeting of Reconstructive, Hand and Aesthetic Surgery of Baltic States”,

  Latvija, 22-23.05.2009.
 • Organizators semināram “Novelty in Tetraplegia hand surgery”

  (uzaicinātais lectors prof.Jan Fridén). Latvija, Riga, 17.05.2011.
 • Zinātniskā darba vadītāja bakalaura darbam “Karpālā kanāla sindroma subjektīvās izpausmes, diagnostika un rehabilitācija pēcoperācijas peridoā pacientiem Latvijā”

  (O.Poļivkina, 2011.)
 • Pētnieks ESF projektā: „Interdisciplinary research group created a new intelligent textiles functional characteristics of the development and integration of innovative products”

  no 2011.gada līdz šim brīdim.
 • Organizatore un lektore semināram „Principles of hand therapy of persons with hand disorders, hand orthotics”

  (uzaicinātais lektors Ch.Fernholm). Latvija, Rīga, 22.-23.02.2012.
 • Stažēšanās Šveices paraplēģijas centrā

  (Swiss Paraplegic Centre) Nottwil, 16-20.04.2012.

Publikācijas, uzstāšanās, lekcijas, stenda referāti

L.Logina, A.Vētra, V.Logins “Ultraskaņas izplatīšanās ātruma izmaiņas ekstremitāšu kaulos insulta slimniekiem”, uzstāšanās RSU ikgadējā studentu zinātniskā konferencē (1998.).

L.Logina, G.Pupelis “Intra abdominālā spiediena un nieru funkcijas izmaiņas akūta pankreatīta un sekundāra peritonīta slimniekiem pēcoperācijas periodā”, uzstāšanās RSU ikgadējā zinātniskā konferencē (2000.).

A.Irmejs, L.Logina, A.Gardovskis, J.Gardovskis “First results about the incidence of hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC) in Latvia.” Journal of Tumor Market Oncology. 2001., Vol-16, Nr-2.

A.Irmejs, L.Logina, A.Gardovskis, J.Gardovskis “First results about the epidemiology of hereditary nonpolyposis colorectal cancer in Latvia.” Acta medica Lituanica. 2001.Suppl.7. (Participation at the 3-th congress of Baltic state surgeon. Vilnus. 2001.)

A.Irmejs, A.Gardovskis, L.Logina, V.Borosenko, J.Gardovskis “First results about the clinical incidence of hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC) in Latvia.” Acta Chirurgica Latviensis 2001., Vol – 2, pp.9-13.

A.Vētra, An.Vētra, V.Logins, L.Logina “Changes of the bone acoustic properties in the hemiplegic patients at the period of rehabilitation.” RSU scientific works, 2002, 2, pp. 32-38.

A.Tihonovs, H.Adovičs, M.Kapickis, J.Krustiņš, O.Libermanis, G.Krauklis, K.Pastars, L.Logina, Dz.Ozols (LPRMC) “Mīksto audu defektu slēgšana plastikas ķirurga skatījumā” Baltijas traumatologu un ortopēdu kongress (2003.).

L.Logina, G.Krauklis, H.Adovičs “Krūts plastiskās operācijas” Jums, kolēģi 2003., pp. 41-44.

J.Krustiņš, A.Gaile, O.Libermanis, H.Adovičs, M.Kapickis, A.Tihonovs, G.Krauklis, K.Pastars, L.Logina (LPRMC) “Mīksto audu defektu slēgšana apakšējā ekstremitātē hronisku brūču un traumatisku bojājumu gadījumos”. Baltijas traumatologu un ortopēdu kongress. (2004.)

L.Logina (LPRMC) “Plaukstas reanimācija pēc perifēro nervu bojājumiem”. Uzstāšanās seminārā-konferencē “Perifēro nervu bojājumu un izgulējumu ārstēšana Latvijā” (2004.).

L.Logina (LPRMC) “Trauma un venozā stāze”. Uzstāšanās 4.Latvijas traumatoloģijas un ortopēdijas kongresā (2006.). Apbalvojums - labākā zinātniskā prezentācija.

L.Logina „Naga falangu anatomija/naga gultnes bojājumi”; Distālas pirkstu replantācijas”, „Perifēro nervu anatomija un fizioloģija” Lekcijas-prezentācijas LPRMC ( 2006.)

L.Logina “Mikroķirurģiskās ārstēšanas iespējas centrālās rokas inervācijas bojājumu gadījumos”. Lekcija Latvijas bērnu neirologu biedrības rīkotajā sēdē. (2007.)

L.Logina ”Trauma un venozā stāze”. Lekcija-prezentācija LPRMC (15.02.2007.)

L.Logina, D.Krieviņš (RSU) “Totāli vai subtotāli amputētu pirkstu lokālā stāvokļa izvērtēšana iespējamai replantācijai”. Stenda referāts RSU ikgadējā zinātniskā konferencē (2007.).

L.Logina ”Plastic, reconstrucive and microsurgery in Latvia” Uzstāšanās Tamperes Universitātes klīnikā, Somija 15.03.2007.

L.Logina, D.Krieviņš “Totāli vai subtotāli amputētu pirkstu lokālā stāvokļa izvērtēšana iespējamai replantācijai” RSU Zinātniskie raksti; Rīga, 2008: 149-151.

L.Logina, D.Krieviņš, K.Drevinska, R.Auzāns (RSU) “Pirmie eksperimentālie rezultāti kaulaudu akustisko īpašību izmaiņu diagnostikā pēc asinsrites pārtraukšanas”. Stenda referāts RSU ikgadējā zinātniskā konferencē (2008.)

L.Logina, D.Krieviņš, K.Drevinska, R.Auzāns (RSU) “Pirmie eksperimentālie rezultāti kaulaudu akustisko īpašību izmaiņu diagnostikā pēc asinsrites pārtraukšanas” RSU Zinātniskie raksti; Rīga, 2009: 195-200.

L.Logina ”Plastic, reconstrucive and microsurgery in Latvia” Uzstāšanās, Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou, Čehija 04.03.2009.

L.Logina, G.Lauskis “Complicated head defect reconstruction: a case report.”

Uzstāšanās starptautiskā konfernecē - Pirmajais Baltijas valstu rekonstruktīvās, rokas un estētiskās ķirurģijas iepazīšanās congress 22.-23.05.2009., Rīga.

L.Logina, D.Krieviņš, K.Drevinska, R.Auzāns, A.Timuhins (RSU, LU) “First experimental results of the early venous congestion diagnosis after the replantation (animal model).” Uzstāšanās starptautiskā konferencē - Pirmajais Baltijas valstu rekonstruktīvās, rokas un estētiskās ķirurģijas iepazīšanās congress 22.-23.05.2009., Rīga.

L.Logina, D.Krievins (RSU) “Assessment of the total or subtotal amputated part of the digit for the possible replantation”. Stenda referāts kongresā - XIVth Congress of The Federation of European Societies of Surgery of the Hand (Poznan, Poland, 3-6, 2009.)

L.Logina, D.Krievins (RSU) “Replantation of the fingers in Latvia – first study of five year period”. Stenda referāts kongresā - XIVth Congress of The Federation of European Societies of Surgery of the Hand (Poznan, Poland, 3-6, 2009.)

L.Logina, D.Krievins, A.Timuhins, K.Drevinska, A.Auzans (RSU, LU) “First results of the bone ultrasound measurements after the total acute circulation disruption”. Stenda referāts kongresā - XIVth Congress of The Federation of European Societies of Surgery of the Hand (Poznan, Poland, 3-6, 2009.)

L.Logina Plastic, reconstructive, hand and microsurgery in Latvia Uztāšanās starptautiskā kongresā - XIVth Congress of The Federation of European Societies of Surgery of the Hand (Poznan, Poland, 3-6, 2009.)

Autors izglītojošam izdevumam: Izgulējumu ārstēšana 2009.gads.

L.Logina, D.Krievins, A.Timuhins “First results of ultrasound velocity changes through the bones of phalanges of the amputated part after the long ischemia”, The 1st Baltic Hand Surgery Meeting. Uzstāšanās, Rīga, Latvija, 24-25.05.2010.

L.Logina, D.Krievins „First results of the bone ultrasound measurements after the upper limb replantation and multilated trauma”, XVth Congress of The Federation of European Societies of Surgery of the Hand. Posteris, Rumānija, Bukareste, 23-26.06.2010.

L.Logina, D.Krievins, A.Timuhins „First results of the bone ultrasound measurements after the upper limb replantation and multilated trauma” Proceedings of the XV Congress of the FESSH, Medimond S.r.l., Monduzzi Editore International Proceedings Medimond Publisher 2010: 65-69.

L.Logina, D.Krievins “Replantated upper extremities bone ultrasound acoustics changes after circulation interruption” RSU scientific works, 2010.

L.Logina, D.Krievins, K.Drevinska, R.Auzans, A.Timuhins, L.Svabe, „Ultrasound velocity in bone under disrupted blood supply” Latvian Journal of Physics and Technical Sciences (Versita, Warsaw), Vol.48, Nr.2, pp.44-49, 2011.

Pakalpojumi

1 2 3 4