+371-67333403
+371-29117009
Pieteikties konsultācijai Cenas
Uz zinātniski pierādītu metožu un pieredzi
pamatots risinājums

Pētniecība

Loginas Mikroķirurģijas un rehabilitācijas centrs ir organizējis un iesaistījies sekojošos projektos:

 • Kopā ar sadarbības partneriem ir aizsācis tradīciju veidot starptautiskus plastiskās un rokas ķirurģijas kongresus Latvijā 2008.gadā organizējot „Pirmo Baltijas valstu rekonstruktīvās, plaukstas un estētiskās ķirurģijas iepazīšanās kongresu” (First Welcome Meeting of Reconstructive, Hand and Aesthetic Surgery of Baltic States).
 • Atbalsts plastikas un rokas ķirurģes Lauras Loginas disertācijas darba „Augšējās ekstremitātes amputētās daļas kaulaudu īpašību izmaiņas ilgstošas išēmijas apstākļos” realizācijā.
 • 2009.gada vasarā dienas gaismu ieraudzīja Brūču klīnikas izdevums par izgulējumu ārstēšanas tehnoloģijas pamatprincipiem.

  Loginas Mikroķirurģijas un Rehabilitācijas centrs (Iepriekšējais nosaukums - Zinātniskās iniciatīvas centrs) ir piedalījies šī pirmā izdevuma veidošanā, radot pirmo reizi Latvijā tik plaša apjoma izdevumu par izgulējumu ārstēšanas tehnoloģijas pamatprincipiem.
 • Loginas Mikroķirurģijas un Rehabilitācijas centrs sadarbībā ar Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centru ir veicis un attīstījis zinātniski pētnieciskus darbus, nodrošinot tā dalību zinātniskos projektos atbilstoši LPRMC specifiskajām interesēm.
 • Loginas Mikroķirurģijas un Rehabilitācijas centram ir bijusi veiksmīga sadarbība ar Mikroķirurģijas attīstības biedrību, veicinot un piedaloties jauno ārstu un rezidentu apmācībā.
 • Loginas Mikroķirurģijas un Rehabilitācijas centram izveidojusies sadarbība ar Brūču un izgulējumu asociāciju. Kopīgi veidoti un realizēta apmācība, semināri.
 • Sadarbībā ar Prof.Simo Vilki (Somija, Tamperes klīnika) - Bērnu cerebrālās triekas pacientu roku funkcionālo traucējumu operatīvās ārstēšanas iespējas Latvijā.
 • Sadarbībā ar Prof.Jan Friden (Zviedrija, Gotenburgas Sahlgrenska Akadēmija) – roku funkciju uzlabošana tetraplēģijas pacientiem.

  Sadarbības ietvaros veidots zinātniskais seminārs ar mērķi iepazīstināt Latvijas profesionāļus ar konservatīvām un operatīvām metodēm tetraplēģijas pacientu ārstēšanā. Notiek regulāra apmācība, pieredzes apmaiņas braucieni, smagu pacientu ārstēšanas plāna koordinācija. Šī projekta realizācijas rezultātā Latvijā jau veikta vairāku pacientu ārstēšana.
 • Sadarbībā ar Mediroyal/De Royal organizēts seminārs „Rokas terapijas pamatprincipi pacientiem ar roku saslimšanām, ortozēšana”.

  Semināra lektore ergoterapeite, sāpju terapijas speciāliste, ergonomikas speciāliste un rokas ķirurģijas rehabilitācijas speciāliste Christine Fernholm (Zviedrija).

Pakalpojumi

1 2 3 4